2022-02-25 Ukmergės rajono Jaskaudžių smėlio telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas

Informuojame, kad prasideda Ukmergės rajono Jaskaudžių smėlio telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas, kurio metu teikiami susipažinimui konkretizuoti sprendiniai. Susipažinimas vykdomas bendra tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-81-21-616. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje.

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką, viešos ekspozicijos vietą, viešo svarstymo datą ir laiką

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai:

4-Pagrindinis brėžinys.

5-Susisiekimo schema