2022-02-25 Kauno rajono Zapyškio V telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas

Informuojame, kad prasideda Kauno rajono Zapyškio V telkinio smėlio išteklių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas, kurio metu teikiami susipažinimui konkretizuoti sprendiniai. Susipažinimas vykdomas bendra tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-52-21-683. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje.

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką, viešos ekspozicijos vietą, viešo svarstymo datą ir laiką

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai:

4-Pagrindinis brėžinys.

5-Susisiekimo schema