2022-03-07 Kelmės rajono Kalniškių IV smėlio ir žvyro telkinio naudojimo plano baigiamasis etapas

Informuojame, kad pradedamas Kelmės rajono Kalniškių IV smėlio ir žvyro telkinio žemės gelmių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas. Susipažinti su specialiojo plano dokumentais galima TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-54-21-822. Taip pat informacija pateikta Kelmės rajono Šaukėnų seniūnijoje, bei LGT prie AM interneto svetainėje.

Informacinis pranešimas

Aiškinamasis raštas. Teritorijų planavimo dalis

Brėžiniai:

Pagrindinis brėžinys. I etapas

Susisiekimo schema

Pagrindinis brėžinys. II etapas