2022-04-08 Varėnos rajono Juodžiuko telkinio durpių išteklių žemės gelmių naudojimo plano baigiamasis etapas

Informuojame, kad prasideda Varėnos rajono Juodžiuko telkinio durpių išteklių žemės gelmių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas, kurio metu teikiami susipažinimui konkretizuoti sprendiniai. Susipažinimas vykdomas supaprastinta tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-38-21-381. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje.

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas

Brėžiniai:

4-Pagrindinis brėžinys.