2020-12-17 Merešlėnų telkinio smelio ir žvyro išteklių dalies naudojimo planas

Informuojame, kad prasideda Vilniaus rajono Merėšlėnų telkinio smėlio ir žvyro išteklių dalies naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas, kuriuo metu teikiami susipažinimui konkretizuoti sprendiniai. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT-41-20-441. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje.


 

Brėžiniai: