PAV viešinimas

1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2019 m.

2019-01-09 d. Informacija apie parengtą Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio II sklypo dalyje planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas,. I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grafiniai priedai.

2019-02-18 d. Informacija apie parengtą Miškinių smėlio ir žvyro planuojamos naudoti telkinio dalies išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas, I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 2, 3 grafiniai priedai.

2019-09-11 d. Informacija apie parengtą Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas, I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grafiniai priedai.

 


2. Informacija apie atnaujintą (pakartotinį) viešinimo procesą planuojant naudoti Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalį.

2016-03-10 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-2422 Dėl Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (nuoroda į atrankos išvadą)

Pakartotinė informacija apie planuojamo naudoti Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (nuoroda į skelbimą, nuoroda į dokumentą) (paskelbta 2018-06-19 d.)