PAV viešinimas

1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2019 m.

2019-01-09 d. Informacija apie parengtą Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio II sklypo dalyje planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas,. I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grafiniai priedai.

2019-02-18 d. Informacija apie parengtą Miškinių smėlio ir žvyro planuojamos naudoti telkinio dalies išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas, I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 2, 3 grafiniai priedai.

2019-09-11 d. Informacija apie parengtą Aleksandriškių smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas, I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grafiniai priedai.

2. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2019 m.

2019-10-30 d. Informacija apie Kerėplio ežero sapropelio telkinio įsisavinimo poveikio aplinkai vertinimo programą. PAV programa, 1, 2 grafiniai priedai, informacinis pranešimas.

3. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2020 m.

2020-02-24 d. Informacija apie Šklėrių smėlio ir žvyro telkinio išteklių gavybos pratęsimo (atnaujinimo) poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.

2020-04-02 d. Informacija apie Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.