PAV viešinimas

1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2020 m.

2020-11-03 d. Informacija apie parengtą Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas, I, II, III PAV ataskaitos tomai, Biologinės įvairovės vertinimas planuojamoje išplėsti Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio karjero dalyje, 1 grafinis priedas.

2020-09-29 d. Informacija apie parengtą Kryžkalnio smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų planuojamos išteklių gavybos (išplėtimo) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas, I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 grafinių priedų.

2020-11-17 d. (po viešinimo) Informacija apie parengtą Kryžkalnio smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų planuojamos išteklių gavybos (išplėtimo) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 grafinių priedų.

2020-05-27 d. Informacija apie parengtą Šklėrių smėlio ir žvyro telkinio planuojamo išteklių gavybos pratęsimo (atnaujinimo) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas, I, II, III PAV ataskaitos tomai, 1 grafinis priedas.

2020-05-13 d. Informacija apie parengtą Trakų rajono Kerėplio ežero sapropelio telkinio įsisavinimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas, I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 2, 3, 4 grafiniai priedai.

2020-09-30 d. Informacija apie parengtą Trakų rajono Kerėplio ežero sapropelio telkinio įsisavinimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą (II PAV ataskaitos versija po derinimo su PAV subjektais): I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 2, 3, 4 grafiniai priedai.

2. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2020 m.

2020-02-24 d. Informacija apie Šklėrių smėlio ir žvyro telkinio išteklių gavybos pratęsimo (atnaujinimo) poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.

2020-04-02 d. Informacija apie Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.

2020-06-05 d. Informacija apie Kryžkalnio smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų planuojamos išteklių gavybos (išplėtimo) poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas1, 2, 3 grafiniai priedai.