PAV viešinimas

1. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2017 m.

Data Dokumento numeris Išvada Informacija atrankai
2017-06-27 (28.4)-A4-6763 Atrankos išvada dėl Būdos II smėlio ir žvyro bei inertinio mineralinio grunto telkinio išteklių naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

1 grafinis priedas

2017-07-03 (28.7)-A4-6970 Atrankos išvada dėl Trakų rajono Šventininkų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

1 grafinis priedas

2017-07-25 (28.5)-A4-7660 Pataisyta atrankos išvada dėl Zarasų rajono Rūsteikių smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

2017-09-15 (28.6)-A4-9479 Atrankos išvada dėl išteklių gavybos atnaujinimo Bebrujų žvyro telkinyje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai
2017-11-15 (28.5)-A4-11745 Atrankos išvada dėl Panevėžio rajono Naurašilių II žvyro ir smėlio telkinio II sklypo naujo ploto naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

2017-12-07 (28.4)-A.4-12674 Atrankos išvada dėl išteklių gavybos atnaujinimo Juodžiuko durpių telkinyje poveikio aplinkai vertinimo Informacija atrankai

2. Informacija apie persvarstytas planuojamos ūkinės veiklos PAV atrankos išvadas 2018 m.

Data Dokumento numeris Išvada Informacija atrankai
2018-10-30 (30.4)-A4(e)-1984 Galutinė atrankos išvada dėl Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo

Informacija atrankai

Informacija apie galutinę atrankos išvadą


3. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2018 m.

2018-08-10 d. Informacija apie Serapiniškių smėlio ir žvyro telkinio II sklypo dalyje planuojamos išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo programą. Skelbimas ir byla susipažinimui.

2018-09-12 d. Informacija apie Miškinių smėlio ir žvyro planuojamos naudoti telkinio dalies išteklių gavybos poveikio aplinkai vertinimo programą. Skelbimas ir byla susipažinimui.

4. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2018 m.

2018-04-25 d. Utenos ir Molėtų rajonų Kvyklių žvyro telkinio dalyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. I tomas, II tomas, III tomas, 1, 2 grafiniai priedai.

5. Informacija apie priimtus sprendimus dėl planuojamos ūkinės veiklos PAV leistinumo 2018 m.

Data Dokumento numeris Sprendimas
2018-10-09
(30.1)-A4-8079 Sprendimas dėl Utenos ir Molėtų rajonų Kvyklių žvyro telkinio dalyje planuojamos veiklos galimybių

6. Informacija apie atnaujintą (pakartotinį) viešinimo procesą planuojant naudoti Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalį.

2016-03-10 d. priimta atrankos išvada Nr. (28.7)-A4-2422 Dėl Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies naudojimo poveikio aplinkai vertinimo (nuoroda į atrankos išvadą)

Pakartotinė informacija apie planuojamo naudoti Vilniaus rajono Pašilių žvyro telkinio dalies atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (nuoroda į skelbimą, nuoroda į dokumentą) (paskelbta 2018-06-19 d.)