PAV viešinimas

1. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitas 2020 m.

2020-05-27 d. Informacija apie parengtą Šklėrių smėlio ir žvyro telkinio planuojamo išteklių gavybos pratęsimo (atnaujinimo) poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas, I, II, III PAV ataskaitos tomai, 1 grafinis priedas.

2020-05-13 d. Informacija apie parengtą Trakų rajono Kerėplio ežero sapropelio telkinio įsisavinimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą: Informacinis pranešimas, I, II, III, IV PAV ataskaitos tomai, 1, 2, 3, 4 grafiniai priedai.

2. Informacija apie parengtas planuojamos ūkinės veiklos PAV programas 2020 m.

2020-02-24 d. Informacija apie Šklėrių smėlio ir žvyro telkinio išteklių gavybos pratęsimo (atnaujinimo) poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.

2020-04-02 d. Informacija apie Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio naudojamo ploto išplėtimo poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas.

2020-06-05 d. Informacija apie Kryžkalnio smėlio ir žvyro telkinio naujų plotų planuojamos išteklių gavybos (išplėtimo) poveikio aplinkai vertinimo programą, informacinis pranešimas1, 2, 3 grafiniai priedai.