1.Klausimas: Kokia yra geologinių tyrimų kaina?

2. Klausimas: Kiek laiko trunka geologinių tyrimų darbai?

3. Klausimas: Kokius darbus reikia atlikti kad būtų galima eksploatuoti naudingųjų išteklių telkinį?

4. Klausimas: Kiek kainuoja poveikio aplinkai vertinimo darbai?

5. Klausimas: Kiek laiko trunka poveikio aplinkai darbai?

6. Klausimas: Kiek kainuoja naudojimo plano parengimo darbai?

7. Klausimas: Kiek laiko trunka naudojimo plano parengimo darbai?

1.Klausimas: Kokia yra geologinių tyrimų kaina?

Geologiniai tyrimai yra kompleksiniai darbai, juos sudaro: lauko darbai (gręžinių gręžimas), laboratoriniai darbai (paimtų mėginių laboratoriniai tyrimai), ataskaitos parengimas. Lauko darbų kaina priklauso nuo atliktų gręžinių kiekio ir gylio. Išgręžti gręžiniai atliekant detalią žvalgybą turi būti ne rečiau kaip 100 metrų vienas nuo kito. Esant sudėtingoms geologinėms sąlygoms tenka gręžti tankiau. Todėl, kuo didesnis žvalgomas plotas, tuo daugiau gręžinių reikia išgręžti. Gręžimo gylis priklauso nuo dangos ir naudingojo klodo storio. Mūsų turima technika gali išgręžti iki 24 metrų gylio. Mokama už kiekvieną išgręžtą metrą. Laboratorinių darbų kaina priklauso nuo paimtų mėginių skaičiaus ir norimų atlikti laboratorinių tyrimų. Mėginiai imami kas 3 metrus arba keičiantys geologiniams sluoksniams. Todėl mėginių skaičius tiesiogiai priklauso nuo pragręžto naudingojo klodo storio ir gręžinių skaičiaus. Todėl apytikslė geologinių darbų kaina galima pasakyti tik nurodžius žvalgomą plotą, o tikslią kainą tik atlikus visus darbus, nes iš anksto negalima pasakyti koks naudingojo klodo storis bus žvalgomame plote.

2. Klausimas: Kiek laiko trunka geologinių tyrimų darbai?

Prieš pradedant geologinius tyrimus apie juos reikia pranešti Lietuvos geologijos tarnybai prie AM ir gauti atitinkamą leidimą. Lauko darbų trukmė priklauso nuo gręžinių kiekio ir gylio, geologinių sąlygų ir žvalgomo ploto pravažiavimo sudėtingumo. Gręžimo darbai sulėtėja, jei žvalgomame plote yra daug riedulių trukdančių gręžimo darbams, bei jei jis apaugęs medžiais ir krūmais, kurie trukdo privažiavimui iki gręžimo vietos. Laboratorinių darbų trukmė priklauso nuo mėginių skaičiaus ir norimų atlikti laboratorinių tyrimų. Žvalgybos ataskaitos parengimas užtrunka apie vieną mėnesį. Visi darbai gali užtrukti nuo 3 iki 5 mėnesių.

3. Klausimas: Kokius darbus reikia atlikti kad būtų galima eksploatuoti naudingųjų išteklių telkinį?

Visų pirma reikia atlikti telkinio detalią geologinę žvalgybą ir patvirtinti naudingųjų išteklių kokybę ir kiekį Lietuvos geologijos tarnyboje prie AM. Patvirtinus telkinio išteklius, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras (PAV), kurių metu išanalizuojamas kasybos darbų poveikis aplinkai ir visuomenei. Po šių darbų gaunamas leidimas naudoti telkinį. Gavus jį, rengiamas žemės gelmių naudojimo planas (specialusis planas).

4. Klausimas: Kiek kainuoja poveikio aplinkai vertinimo darbai?

Tai priklauso nuo reikiamų atlikti darbų: ar užteks PAV atrankos ar reikės parengti PAV, o gal ir PVSV (poveikio visuomenės sveikatai vertinimo) ataskaitą. PAV atranka kainuoja pigiau, nei PAV ataskaita. Į darbų sąrašą gali įeiti augalijos įvairovės tyrimai, gyvūnijos įvairovės tyrimai, hidrologinės ir hidrogeologinės situacijos vertinimas, poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir t.t. Kokie darbai yra būtini, o kurių nereikia atlikti priklauso nuo konkrečios situacijos.

5. Klausimas: Kiek laiko trunka poveikio aplinkai darbai?

PAV atranka yra parengiama per 1 - 2 mėnesius, o derinimas valstybinėse institucijoje užtrunka apie 2 - 3 mėnesius. PAV ataskaita parengiama per 2 mėnesius, derinimai su valstybinėmis institucijomis užtrunka apie 3 - 4 mėnesius. Gavus skundus dėl poveikio aplinkai vertinimo iš suinteresuotu asmenų, derinimų laikas gali būti pratęstas.

6. Klausimas: Kiek kainuoja naudojimo plano parengimo darbai?

Naudojimo planas yra kompleksinis darbas kurį atlieka ne vienas specialistas, o keli. Visų pirma gali tekti atlikti SPAV (strateginių pasekmių aplinkai vertinimas). Po jo reikia atlikti teritorijos planavimą. Kaina priklauso nuo žemės sklypo dydžio, jų kiekio ir kitų ribojančių veiksnių. Kitame etape atliekamas telkinio projektavimas (projektuojami kasybos - rekultivavimo darbai ir viskas kas su tuo susiję). Šio etapo kaina priklauso nuo telkinio dydžio, sudėtingumo bei gavybos technologijos.

7. Klausimas: Kiek laiko trunka naudojimo plano parengimo darbai?

SPAV ir teritorijos planavimas bendrai trunka apie 1 - 2 mėnesius, o projektavimo darbai apie 2 - 3 mėnesius.