Veiklos kryptys:

  • Kietųjų naudingųjų iškasenų telkinių paieška ir žvalgyba, gręžinių gręžimas, laboratorinių tyrimų atlikimas, žvalgybos ataskaitų paruošimas;
  • Planuojamos ūkinės veiklos karjeruose poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimas;
  • Žemės sklypų formavimo - pertvarkymo projektų sudarymas;
  • Žemės gelmių naudojimo planų sudarymas, keitimas, koregavimas;
  • Markšeiderinių apmatavimų atlikimas ir ataskaitų paruošimas;
  • Ekogeologiniai tyrimai, monitoringas;
  • Konsultavimas, moksliai tiriamieji darbai;
  • Mažųjų karjerų pasų rengimas;
  • Detaliųjų planų naudingųjų iškasenų teritorijoms keitimas;
  • Ūkininko ūkio sodybos vietos parinkimas;

 


Žvyro ir smėlio telkinių paieška ir žvalgyba


Durpynų geologinė žvalgyba

 darbas 4


 Kietųjų naudingųjų iškasenų žvalgyba


Telkinio kasybos projektavimas

iskasto telkinio brezinys


Specialiųjų žemės gelmių naudojimo planų rengimas

4 Anhidritas Pagiriai antzemine infrastruktura

 5 Anhidritas Pagiriai pagrindinis


Kasybos apimčių skaičiavimai naudojant aerofotometrini metodą

ortofoto 3D


 Kitos aerofotometrijos paslaugos