GAZELE 2022

Gazelės apdovanojimas skiriamas augančioms ir tik skaidriai dirbančioms įmonėms, kurių apyvarta augo paskutinius keturis metus.

 

Gazelė 2022 atrankos kriterijai:

  1. Bet kokios nuosavybės įmonės, pradėjusios veiklą ne vėliau kaip 2018 m. sausio mėn. 1 d.
  2. 2019 m. įmonės apyvarta buvo 100.000 – 3 mln. Eur.
  3. Įmonės apyvarta, palyginus 2021 m. su 2019 m., augo ne mažiau kaip 20%.
  4. Paskutiniais lyginamaisiais metais – 2021 m. – įmonė dirbo pelningai.
  5. Kaupiamasis įmonės pelnas 2019 – 2021 m. laikotarpiu yra teigiamas.
  6. Įmonė projekte nedalyvauja, jei Valstybinė mokesčių inspekcija nerekomenduoja.
  7. Įmonė projekte nedalyvauja, jeigu Valstybinė darbo inspekcija yra nustačiusi nelegalaus ar nedeklaruoto darbo atvejų už 2021 m.
  8. Į sąrašą įtrauktos tos įmonės, kurios iki 2022 m. gegužės 31 d. yra pateikusios finansines ataskaitas Registrų centrui.
  9. Svarbus kriterijus vertinant įmones yra skaidrumas ir viešumas. Įmonė turi tvarkingai mokėti LR įstatymuose numatytus mokesčius ir kasdieninėje veikloje vadovautis geros verslo praktikos principais.
  10. Įmonė nebijo ir nori viešai dalintis savo patirtimi.

 

Daugiau informacijos apie nominaciją: Apdovanotos sparčiausiai augusios Lietuvos įmonės – „Gazelės“