Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendimą dėl Pozingių III smėlio ir žvyro telkinio išteklių žemės gelmių naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento (Informacinis pranešimas), (Planavimo organizatoriaus įsakymas), (Įvertinimo pažyma), (SPAV atrankos dokumentas).