Pradedamas Rokiškio rajono savivaldybės Prūseliukų smėlio ir žvyro telkinio naujo ploto išteklių dalies naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas. Taip pat dokumentai yra pateikti TPDRIS Nr. S-VT-73-23-923, Rokiškio rajono savivaldybės Juodupės seniūnijoje, bei LGT prie AM interneto svetainėje. 

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas

Susisiekimo schema

Pagrindinis brėžinys. I etapas

Pagrindinis brėžinys. II etapas