Pradedamas Vilniaus miesto savivaldybės Vaidotų smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas. Taip pat dokumentai yra pateikti TPDRIS Nr. S-VT-13-22-369, Vilniaus miesto savivaldybės Panerių seniūnijoje, bei LGT prie AM interneto svetainėje.

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas

Susisiekimo schema

Pagrindinis brėžinys. I etapas

Pagrindinis brėžinys. II etapas