Pradedamas Raseinių rajono savivaldybės Puodžių smėlio ir žvyro telkinio išteklių naudojimo plano rengimo baigiamasis etapas. Taip pat dokumentai yra pateikti TPDRIS Nr. S-VT-72-23-357, Raseinių rajono savivaldybės Pagojukų seniūnijoje, bei LGT prie AM interneto svetainėje.

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką

Aiškinamasis raštas

Susisiekimo schema

Pagrindinis brėžinys. I etapas

Pagrindinis brėžinys. II etapas