Informuojame, kad skelbiamos Trakų rajono Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT- 79-21-493. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje 

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką.

Aiškinamasis raštas.

Pagrindinis brėžinys.