Informuojame, kad skelbiamos Trakų rajono Ropėjos smėlio ir žvyro telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano viešinimo procedūros, organizuojant jas bendrąja tvarka. Visi procedūrų dokumentai yra pateikti TPDRIS paslaugoje Nr. S-VT- 79-21-493. Taip pat informacija pateikta LGT prie AM interneto svetainėje 

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką - NEGALIOJANTIS

Aiškinamasis raštas - NEGALIOJANTIS

Pagrindinis brėžinys - NEGALIOJANTIS

Skelbimas apie susipažinimo ir pasiūlymų teikimo tvarką - GALIOJANTIS nuo 2024-03-29

Aiškinamasis raštas - versija nuo 2024-03-29 iki 2024-05-17

Pagrindinis brėžinys - versija nuo 2024-03-29 iki 2024-05-17

Aiškinamasis raštas - versija nuo 2024-05-17 GALIOJANTI

Pagrindinis brėžinys - versija nuo 2024-05-17 GALIOJANTI